Trang chủ Giới thiệu Khoa học Đào tạo Hợp tác Tạp chí Thư viện Tin tức Liên hệ
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Tặng thưởng
Thành tựu
Đề tài nghiên cứu khoa học
Tin tức khoa học
Các công trình đã công bố
Chân dung nhà khoa học
Thông báo
Đào tạo Tiến sĩ
Chương trình đào tạo
Thủ tục - Biểu mẫu
Giới thiệu tạp chí
Tạp chí bốn phương
Thông tin tạp chí
Tổng mục lục các số
Giới thiệu thư viện
Giới thiệu sách mới
Sách trong thư viện
Thủ tục - Biểu mẫu
Hợp tác Quốc tế
Tin tức hoạt động
Tin tức bốn phương
http://hoingonnguhocvietnam.vn
http://tgn.edu.vn
http://www.vass.gov.vn
http://www.nlv.gov.vn/nlv
Viện Ngôn ngữ học - Bảo về thành công luận án tiến sĩ về từ đa nghĩa từ vựng trong tiếng Việt”
   

Cập nhật: 12/6/2012 - 4:09:53 PM

BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

“Nghiên cứu từ đa nghĩa từ vựng trong tiếng Việt”

 

8h30’ ngày 15/08/2011, NCS Phan Thị Nguyệt Hoa đã bảo vệ thành công luận án TS với đề tài “Nghiên cứu từ đa nghĩa từ vựng trong tiếng Việt”, chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ, mã số 62 22 01 01 tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, Học viện KHXH, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Tập thể hướng dẫn khoa học là GS.TS Lê Quang Thiêm TS. Nguyễn Thị Trung Thành.

 Hội đồng chấm luận án gồm 07 thành viên: GS.TS Nguyễn Đức Tồn (Chủ tịch HĐ), GS. TS Hoàng Trọng Phiến (Phản biện 1), PGS. TS Hà Quang Năng (Phản biện 2), GS.TS Bùi Minh Toán  (Phản biện 3), TS. Đỗ Thị Hiên (Thư kí), GS.TS Mai Ngọc Chừ (Uỷ viên), GS. TS Trần Trí Dõi  (Uỷ viên).

Đến dự buổi bảo vệ còn có đại diện của Học viện KHXH PGS. TS Hồ Việt Hạnh, Phó giám đốc Học viện cùng đông đảo bạn bè, người thân của NCS và các nhà khoa học có quan tâm đến vấn đề nghiên cứu.

Nội dung khoa học của luận án được thể hiện trong 4 chương.

Chương1: Cơ sở lí luận.

Chương 2: Cấu trúc hình thức và từ loại của từ đa nghĩa tiếng Việt. 

Chương 3: Cấu trúc ngữ nghĩa của từ đa nghĩa tiếng Việt.      

Chương 4: Ẩn dụ và hoán dụ trong từ đa nghĩa tiếng Việt.

Tác giả luận án đã tiến hành khảo sát hiện tượng đa nghĩa từ vựng của tất cả các đơn vị ngôn ngữ dựa trên cứ liệu các từ điển tiếng Việt đã công bố từ năm 1930 đến 1998, trong đó tập trung chủ yếu vào các cứ liệu công bố từ năm 1945 trở lại đây để tập trung làm sáng tỏ hiện tượng đa nghĩa từ vựng trong tiếng Việt. Tác giả cũng chỉ ra những đặc điểm về hình thức và hoạt động của từ đa nghĩa từ vựng; đồng thời cũng tập trung làm sáng tỏ cấu trúc nghĩa cũng như cơ chế biến đổi, phát triển nghĩa của từ đa nghĩa tiếng Việt với hai phương thức hình thành cơ bản là ẩn dụ và hoán dụ.

 Luận án đã được 7/7 phiếu thông qua, trong đó  7/7 phiếu đánh giá ở mức xuất sắc.

 Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

                                                                           

GS. TS Nguyễn Đức Tồn, Chủ tịch hội đồng công bố

quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án TS

 

 

 

TS Đỗ Thị Hiên, thư kí hội đồng đọc các điều kiện để NCS có thể bảo vệ luận án

 

 

NCS Phan Thị Nguyệt Hoa trình bày luận án

 

Đông đảo các nhà khoa học, NCS các khóa  cùng bạn bè,

người thân của NCS Nguyệt Hoa đến dự

 

 

 

GS. TS Hoàng Trọng Phiến, phản biện 1 nhận xét luận án.

 

PGS. TS Hà Quang Năng, phản biện 2 nhận xét luận án

 

GS. TS Bùi Minh Toán, phản biện 3 nhận xét luận án

 

GS. TS Lê Quang Thiêm, người hướng dẫn KH nhận xét

về tư cách và quá trình làm việc của NCS

 

                                                                         NCS  chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hội đồng

Về trước  

Mới cập nhật:
 • THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ II NĂM 2015
 • VIỆN NGÔN NGỮ HỌC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2015
 • MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÔN NGỮ SỐ 3, NĂM 2015
 • MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÔN NGỮ SỐ 2, NĂM 2015
 • MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÔN NGỮ SỐ 1, NĂM 2015
 • SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: "ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG ĐỌC ĐẦU CẤP TIỂU HỌC" DO PGS TS VŨ THỊ THANH HƯƠNG THUYẾT TRÌNH
 • LỄ KÍ KẾT HỢP TÁC GIỮA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ, BỘ CÔNG AN
 • CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TRUNG TÂM PHỔ BIẾN VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ, VIỆN NGÔN NGỮ HỌC
 • VIỆN NGÔN NGỮ HỌC HOÀN THÀNH NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ VÀ CẤP CƠ SỞ NĂM 2014
 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2014
 • Các tin khác:
 • HỌP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC
 • Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học
 • Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hoàng Yến
 • NCS Nguyễn Hoàng Yến bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học
 • Nghiên cứu sinh các khoá nghe giảng chuyên đề tiến sĩ
 • Bảo vệ Đề cương chi tiết luận án tiến sĩ
 • Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Ngôn ngữ học (1978-2009)
 • Danh sách NCS đang thực hiện luận án
 • Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ học
 • HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN CHI ĐOÀN:
 •  
 • THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ II NĂM 2015
 • Chi tiếtVIỆN NGÔN NGỮ HỌC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2015
 • MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÔN NGỮ SỐ 3, NĂM 2015
 • Chi tiếtSINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: "ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG ĐỌC ĐẦU CẤP TIỂU HỌC" DO PGS TS VŨ THỊ THANH HƯƠNG THUYẾT TRÌNH
  Chi tiếtLỄ KÍ KẾT HỢP TÁC GIỮA VIỆN NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ, BỘ CÔNG AN
  Chi tiếtCÁC KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TRUNG TÂM PHỔ BIẾN VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ, VIỆN NGÔN NGỮ HỌC
  Chi tiếtVIỆN NGÔN NGỮ HỌC HOÀN THÀNH NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ VÀ CẤP CƠ SỞ NĂM 2014
  Chi tiếtHỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2014
 • MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÔN NGỮ SỐ 12, NĂM 2014
 • Chi tiếtHỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NĂM 2014 CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI
 • Tỷ giá ngoại tệ
 • Giá vàng
 • Thời tiết
 • Chỉ số Niken
 • Chỉ số Nhôm
 • Chỉ số Đồng
 • Chi tiếtDanh sách các tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học tính điểm công trình
  Chi tiếtNCS Nguyễn Thị Phương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam”
  Chi tiếtNCS Nguyễn Thùy Vân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
  Xem thêm 
    Trang chủ Giới thiệu Khoa học Đào tạo Hợp tác Tạp chí Thư viện Tin tức Liên hệ  
  Lượt truy cập: 1636929
  Trực tuyến: 2

  Viện Ngôn ngữ học - All rights Reserved (Copyright 2006 - 2015)
  Email: vienngonnguhoc@vnn.vn - Tel/Fax: 04. 37674572
  Địa chỉ: Số 9, Kim Mă Thượng, Ba Đ́nh, Hà Nội
  Bản quyền website thông tin đã được đăng ký cho Viện Ngôn Ngữ Học. Đề nghị ghi rõ nguồn khi copy dữ liệu từ site này.