Tin tức hoạt động

Chi bộ Viện Ngôn ngữ học tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

04/12/2021 | 716


Các bài viết khác

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" (28/9)

Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Viện Ngôn ngữ học (28/8)

Thông tin về cuộc thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy" (24/7)

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC TỔ CHỨC NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6 (4/7)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN NGÔN NGỮ HỌC NHIỆM KÌ 2023 – 2028 (4/7)

Công bố quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 2) và thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2023 của Viện Ngôn ngữ học (23/5)

TS. Đặng Thị Phượng, Bí thư chi bộ, Phó viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Ngôn ngữ nhận quyết định giao phụ trách Viện Ngôn ngữ học (26/2)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Viện Ngôn ngữ học (14/2)

Công bố công khai điều chỉnh (lần 8) dự toán ngân sách 2022 và quyết toán ngân sách năm 2021 của Viện Ngôn ngữ học (14/2)