Tin tức khoa học

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”

18/01/2022 | 581


Các bài viết khác

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA "NHỮNG VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC NĂM 2022" (22/9)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ SƠ BỘ VỀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG THỰC THỂ ĐƯỢC GỌI TÊN TRONG TIẾNG VIỆT (9/9)

Thông báo về việc mời tham dự Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc với chủ đề: "Những vấn đề ngôn ngữ học năm 2022" (7/9)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “SỰ ĐỔI MỚI NGÔN NGỮ KỂ CHUYỆN TRONG CHUYÊN KHẢO: SỰ VẬN ĐỘNG THEO HƯỚNG TIỂU THUYẾT HÓA TRONG NGÔN NGỮ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN KHẢI VÀ NGUYỄN MINH CHÂU" (6/9)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ “ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ COVID" (31/8)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ "NGHIÊN CỨU CẮT NGANG VÀ CẮT DỌC KHẢ NĂNG PHÁT ÂM CÁC ÂM LỜI NÓI TRONG ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT CỦA CÁC TRẺ KHIẾM THÍNH Ở HÀ NỘI" (27/8)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “QUÁ TRÌNH NGỮ PHÁP HOÁ TỪ CỦA QUA MỘT SỐ NGUỒN NGỮ LIỆU THÀNH VĂN GIAI ĐOẠN TIẾNG VIỆT CỔ, TRUNG ĐẠI” (23/8)

THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC “CÁC CHỨC NĂNG GIAO TIẾP CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ ZÊ-RÔ VÀ CHỦ NGỮ DANH TỪ/ĐẠI TỪ TRONG HỘI THOẠI TIẾNG VIỆT” (27/6)

Hội thảo khoa học: Một số vấn đề nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt (14/1)