Tin tức khoa học

Trao đổi hợp tác với Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam

31/05/2018 | 1057


Các bài viết khác

Trao đổi về việc xây dựng bộ mã và bộ gõ cho ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam (22/1)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018 VÀ XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2019 (3/1)

Thông báo số 2 - Hội thảo khoa học "Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế" (17/9)

Sinh hoạt khoa học tháng 9/2018 (7/9)

Hội nghị Tổng kết Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Viện (31/5)

Lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Ngôn ngữ học (14/5/1968 - 14/5/2018) (15/5)

Mời dự sinh hoạt và toạ đàm khoa học (14/5)

PHÒNG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM (9/5)

Giới thiệu Phòng Từ vựng – Ngữ pháp - Hướng tới kỉ niệm 50 năm thành lập Viện (1968 - 2018) (3/5)