Cơ cấu tổ chức

2 tháng trước | 7361

Cơ cấu tổ chức của Viện Ngôn ngữ học bao gồm: 01 Viện trưởng, 1 Phó Viện trưởng và các phòng, trung tâm.
 

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC:

Viện trưởng:
 - GS.TS Nguyễn Văn Hiệp 

I. Các phòng, trung tâm nghiên cứu khoa học: (07)

1. Phòng Từ vựng - Ngữ pháp

Phó trưởng phòng phụ trách: TS. Phạm Văn Lam

2. Phòng Ngữ âm học
Trưởng phòng: TS. Vũ Thị Hải Hà
3. Phòng Ngôn ngữ học Xã hội
Trưởng phòng: TS. Bùi Thị Ngọc Anh
Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Ly Na
4. Phòng Ngôn ngữ học ứng dụng
Phó trưởng phòng: TS. Trịnh Thị Hà
5. Phòng Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tài Thái
6. Phòng nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Trưởng phòng: TS. Phan Lương Hùng
7. Trung tâm Giảng dạy và Trị liệu ngôn ngữ


 

II. Các phòng phục vụ nghiên cứu khoa học: (01)

1. Phòng Thông tin - Thư viện 

Phó trưởng phòng:  Ths. Vũ Thị Thanh Tư
 

III. Các phòng giúp Viện trưởng: (02)

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Kế toán trưởng: Ths. Đào Thị Trà (tài vụ)

2. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Phương 


TẠP CHÍ "NGÔN NGỮ"

Trưởng Phòng Biên tập - Trị sự: TS. Phạm Hiển

Hội đồng biên tập:

Chủ tịch HĐ: GS.TS. Nguyễn Đức Tồn (Viện Ngôn ngữ học)


Các uỷ viên:           

         1. PGS.TS. Vũ Kim Bảng (Viện Ngôn ngữ học)

         2. TS. Vũ Thị Sao Chi (Viện Ngôn ngữ học)

         3. GS.TS. Trần Trí Dõi (Trường Đại học KHXH, ĐHQG Hà Nội)

         4. GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp (Viện Ngôn ngữ học)

         5.  PGS.TS. Mai Xuân Huy (Viện Ngôn ngữ học)

         6.  PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương (Viện Ngôn ngữ học)

         7. GS.TS. Nguyễn Văn Khang (Viện Ngôn ngữ học)

         8. PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên)

         9. PGS.TS. Đoàn Văn Phúc (Viện Ngôn ngữ học)

         10. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm (Trường Đại học KHXH, ĐHQG Tp. HCM)     

 

 Bài viết khác

Giới thiệu chung

Lịch sử hình thành và phát triển