Cơ cấu tổ chức

1 năm trước | 12238

Cơ cấu tổ chức của Viện Ngôn ngữ học bao gồm: 01 Viện trưởng, 1 Phó Viện trưởng và các phòng, trung tâm.
 

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC:

Viện trưởng:
 - GS.TS Nguyễn Văn Hiệp 
Phó viện trưởng:
 - TS. Đặng Thị Phượng 

I. Các phòng, trung tâm nghiên cứu khoa học: (07)

1. Phòng Từ vựng - Ngữ pháp

Trưởng phòng: TS. Phạm Văn Lam

2. Phòng Ngữ âm học
Trưởng phòng: TS. Vũ Thị Hải Hà
3. Phòng Ngôn ngữ học Xã hội
Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Ly Na
4. Phòng Ngôn ngữ học ứng dụng
Trưởng phòng: TS. Trịnh Thị Hà
5. Phòng Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tài Thái
6. Phòng nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Trưởng phòng: TS. Phan Lương Hùng
7. Trung tâm Giảng dạy và Trị liệu ngôn ngữ

Phụ trách phòng: TS. Phạm Thị Hương Quỳnh
 
II. Các phòng phục vụ nghiên cứu khoa học: (01)

1. Phòng Thông tin - Thư viện 

Phó trưởng phòng:  Ths. Vũ Thị Thanh Tư
 

III. Các phòng giúp Viện trưởng: (02)

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Kế toán trưởng: Ths. Đào Thị Trà (tài vụ)

2. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phụ trách phòng: TS. Nguyễn Thị Phương 


TẠP CHÍ "NGÔN NGỮ"

Quyền Tổng Biên tập: TS. Đặng Thị Phượng
Trưởng Phòng Biên tập - Trị sự: TS. Phạm Hiển

Hội đồng biên tập: Đang chờ quyết định thành lập mới

 

 

 Bài viết khác

Lịch sử hình thành và phát triển