Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Phan Lương Hùng

TS. Phan Lương Hùng

Trưởng phòng


TS. Đỗ Thị Hiên

TS. Đỗ Thị Hiên

Nghiên cứu viên chính


TS Trịnh Thị Hà

TS Trịnh Thị Hà

Phó Trưởng phòng


TS. Nguyễn Tài Thái

TS. Nguyễn Tài Thái

Trưởng phòng


TS. Phạm Hiển

TS. Phạm Hiển

Trưởng phòng


TS. Vũ Thị Hải Hà

TS. Vũ Thị Hải Hà

Trưởng phòng


TS. Nguyễn Thị Phương

TS. Nguyễn Thị Phương

Phụ trách phòng


TS. Phạm Văn Lam

TS. Phạm Văn Lam

Trưởng phòng


TS. Phan Hoàng Anh

TS. Phan Hoàng Anh

Nghiên cứu viên


TS. Phạm Thị Hương Quỳnh

TS. Phạm Thị Hương Quỳnh

Phụ trách trung tâm


TS. Lê Thị Lâm

TS. Lê Thị Lâm

Nghiên cứu viên


TS. Nguyễn Thị Ly Na

TS. Nguyễn Thị Ly Na

Phó trưởng phòng


ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

Nghiên cứu viên


ThS. Vũ Thị Thanh Tư

ThS. Vũ Thị Thanh Tư

Phó trưởng phòng phụ trách


ThS. Đinh Thị Hằng

ThS. Đinh Thị Hằng

Nghiên cứu viên


ThS. Nguyễn Thị Giang

ThS. Nguyễn Thị Giang

Nghiên cứu viên


ThS. Đào Thị Trà

ThS. Đào Thị Trà

Kế toán trưởng


TS. Trần Thuỳ An

TS. Trần Thuỳ An

Nghiên cứu viên chính


ThS. Nguyễn Thu Huyền

ThS. Nguyễn Thu Huyền

Nghiên cứu viên


TS. Tạ Quang Tùng

TS. Tạ Quang Tùng

Nghiên cứu viên


ThS. Nguyễn Thị Uyên

ThS. Nguyễn Thị Uyên

Nghiên cứu viên


ThS. Đàm Thị Thúy

ThS. Đàm Thị Thúy

Nghiên cứu viên


ThS. Trần Hương Thục

ThS. Trần Hương Thục

Nghiên cứu viên chính


ThS. Nguyễn Thị Phương

ThS. Nguyễn Thị Phương

Nghiên cứu viên


ThS. Văn Tú Anh

ThS. Văn Tú Anh

Nghiên cứu viên


ThS. Bùi Đăng Bình

ThS. Bùi Đăng Bình

Nghiên cứu viên


Phan Thị Lan

Phan Thị Lan

Cán bộ hợp đồng


Nguyễn Linh Chi

Nguyễn Linh Chi

Cán bộ hợp đồng


TS. Phạm Văn Lam

TS. Phạm Văn Lam

Phó trưởng phòng phụ trách