Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hoành

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hoành

Nghiên cứu viên cao cấp


GS.TS. Nguyễn Văn Khang

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

Nghiên cứu viên cao cấp


PGS.TS. Phạm Tất Thắng

PGS.TS. Phạm Tất Thắng

Nghiên cứu viên cao cấp


TS. Phan Lương Hùng

TS. Phan Lương Hùng

Trưởng phòng


TS. Đỗ Thị Hiên

TS. Đỗ Thị Hiên

Nghiên cứu viên chính


TS Trịnh Thị Hà

TS Trịnh Thị Hà

Phó Trưởng phòng


TS. Nguyễn Tài Thái

TS. Nguyễn Tài Thái

Trưởng phòng


TS Bùi Thị Ngọc Anh

TS Bùi Thị Ngọc Anh

Trưởng phòng


TS. Phạm Hiển

TS. Phạm Hiển

Trưởng phòng


TS. Vũ Thị Hải Hà

TS. Vũ Thị Hải Hà

Trưởng phòng


TS. Phạm Văn Lam

TS. Phạm Văn Lam

Phó trưởng phòng phụ trách


TS. Phan Hoàng Anh

TS. Phan Hoàng Anh

Nghiên cứu viên


TS. Lê Thị Lâm

TS. Lê Thị Lâm

Nghiên cứu viên


TS. Nguyễn Thị Ly Na

TS. Nguyễn Thị Ly Na

Phó trưởng phòng


ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

Nghiên cứu viên


ThS. Vũ Thị Thanh Tư

ThS. Vũ Thị Thanh Tư

Phó trưởng phòng


ThS. Đinh Thị Hằng

ThS. Đinh Thị Hằng

Nghiên cứu viên


ThS. Nguyễn Thị Giang

ThS. Nguyễn Thị Giang

Nghiên cứu viên


ThS. Nguyễn Thị Thuỳ

ThS. Nguyễn Thị Thuỳ

Nghiên cứu viên


ThS. Đào Thị Trà

ThS. Đào Thị Trà

Kế toán trưởng


ThS. Trần Thuỳ An

ThS. Trần Thuỳ An

Nghiên cứu viên chính


ThS. Nguyễn Thu Huyền

ThS. Nguyễn Thu Huyền

Nghiên cứu viên


TS. Tạ Quang Tùng

TS. Tạ Quang Tùng

Nghiên cứu viên


ThS. Nguyễn Thị Uyên

ThS. Nguyễn Thị Uyên

Nghiên cứu viên


ThS. Đàm Thị Thúy

ThS. Đàm Thị Thúy

Nghiên cứu viên


ThS. Trần Hương Thục

ThS. Trần Hương Thục

Nghiên cứu viên chính


CN. Nguyễn Thị Kim Nhung

CN. Nguyễn Thị Kim Nhung

Cán bộ hợp đồng


ThS. Nguyễn Thị Phương

ThS. Nguyễn Thị Phương

Nghiên cứu viên


ThS. Văn Tú Anh

ThS. Văn Tú Anh

Nghiên cứu viên


CN. Bùi Đăng Bình

CN. Bùi Đăng Bình

Nghiên cứu viên


Phan Thị Lan

Phan Thị Lan

Cán bộ hợp đồng


Nguyễn Linh Chi

Nguyễn Linh Chi

Cán bộ hợp đồng


TS. Phạm Văn Lam

TS. Phạm Văn Lam

Phó trưởng phòng phụ trách