Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hoành

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hoành

Phó Viện trưởng


PGS.TS. MAI XUÂN HUY

PGS.TS. MAI XUÂN HUY

Phó Viện trưởng


GS.TS. Nguyễn Văn Khang

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

Nghiên cứu viên cao cấp


TS. Vũ Thị Sao Chi

TS. Vũ Thị Sao Chi

Phó Tổng biên tập phụ trách


TS. Vũ Thị Hải Hà

TS. Vũ Thị Hải Hà

Trưởng phòng


TS. Đỗ Thị Hiên

TS. Đỗ Thị Hiên

Phó trưởng phòng


TS. Phạm Hiển

TS. Phạm Hiển

Phó giám đốc


TS. Phan Lương Hùng

TS. Phan Lương Hùng

Phó trưởng phòng


ThS. Phạm Văn Lam

ThS. Phạm Văn Lam

Phó trưởng phòng


ThS. Nguyễn Thị Ly Na

ThS. Nguyễn Thị Ly Na

Phó trưởng phòng


CN. Nguyễn Thị Kim Nhung

CN. Nguyễn Thị Kim Nhung

Trưởng Phòng Biên tập - Trị sự


TS. Nguyễn Tài Thái

TS. Nguyễn Tài Thái

Phó trưởng phòng


ThS. Đào Thị Trà

ThS. Đào Thị Trà

Kế toán trưởng


ThS. Vũ Thị Thanh Tư

ThS. Vũ Thị Thanh Tư

Phó trưởng phòng