Khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA "NHỮNG VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC NĂM 2022"

 22/09/2022 |  0 |  559

Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ngày 08/9/2022 Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Những vấn đề ngôn ngữ học năm 2022” ...

Xem thêm
TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ SƠ BỘ VỀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG THỰC THỂ ĐƯỢC GỌI TÊN TRONG TIẾNG VIỆT

TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ SƠ BỘ VỀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG THỰC THỂ ĐƯỢC GỌI TÊN TRONG TIẾNG VIỆT

 09/09/2022 |  0 |  1076

Ngày 28/7/2022 tại Viện Ngôn ngữ học, Phòng Ngữ âm – Từ vựng – Ngữ pháp, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề Sơ bộ về bài ...

Xem thêm
Thông báo về việc mời tham dự Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc với chủ đề:

Thông báo về việc mời tham dự Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc với chủ đề: "Những vấn đề ngôn ngữ học năm 2022"

 07/09/2022 |  0 |  718

Xem thêm
TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “SỰ ĐỔI MỚI NGÔN NGỮ KỂ CHUYỆN TRONG CHUYÊN KHẢO: SỰ VẬN ĐỘNG THEO HƯỚNG TIỂU THUYẾT HÓA TRONG NGÔN NGỮ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN KHẢI VÀ NGUYỄN MINH CHÂU

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “SỰ ĐỔI MỚI NGÔN NGỮ KỂ CHUYỆN TRONG CHUYÊN KHẢO: SỰ VẬN ĐỘNG THEO HƯỚNG TIỂU THUYẾT HÓA TRONG NGÔN NGỮ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN KHẢI VÀ NGUYỄN MINH CHÂU"

 06/09/2022 |  0 |  748

Ngày 22/8/2022, Phòng Ngôn ngữ học ứng dụng, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Sự đổi mới ngôn ngữ kể chuyện trong Chuyên khảo: Sự vận động ...

Xem thêm
TOẠ ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ “ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ COVID

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ “ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ COVID"

 31/08/2022 |  0 |  497

Ngày 11/8/2022, Phòng Ngôn ngữ học ứng dụng, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Ẩn dụ ý niệm về Covid”. Tham dự buổi tọa đàm có GS. ...

Xem thêm
TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ

TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ "NGHIÊN CỨU CẮT NGANG VÀ CẮT DỌC KHẢ NĂNG PHÁT ÂM CÁC ÂM LỜI NÓI TRONG ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT CỦA CÁC TRẺ KHIẾM THÍNH Ở HÀ NỘI"

 27/08/2022 |  0 |  478

Ngày 04/08/2022 tại Viện Ngôn ngữ học, ThS. Văn Tú Anh đã thực hiện buổi thuyết trình khoa học với chủ đề Nghiên cứu cắt ngang và cắt dọc khả năng phát âm các âm ...

Xem thêm
TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “QUÁ TRÌNH NGỮ PHÁP HOÁ TỪ CỦA QUA MỘT SỐ NGUỒN NGỮ LIỆU THÀNH VĂN GIAI ĐOẠN TIẾNG VIỆT CỔ, TRUNG ĐẠI”

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “QUÁ TRÌNH NGỮ PHÁP HOÁ TỪ CỦA QUA MỘT SỐ NGUỒN NGỮ LIỆU THÀNH VĂN GIAI ĐOẠN TIẾNG VIỆT CỔ, TRUNG ĐẠI”

 23/08/2022 |  0 |  230

Ngày 1/8/2022, Phòng Ngôn ngữ học Xã hội - Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Quá trình ngữ ...

Xem thêm
THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC “CÁC CHỨC NĂNG GIAO TIẾP CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ ZÊ-RÔ VÀ CHỦ NGỮ DANH TỪ/ĐẠI TỪ TRONG HỘI THOẠI TIẾNG VIỆT”

THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC “CÁC CHỨC NĂNG GIAO TIẾP CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ ZÊ-RÔ VÀ CHỦ NGỮ DANH TỪ/ĐẠI TỪ TRONG HỘI THOẠI TIẾNG VIỆT”

 27/06/2022 |  0 |  353

Ngày 09/6/2022, buổi thuyết trình khoa học với chủ đề “Các chức năng giao tiếp của cấu trúc chủ ngữ zê-rô và chủ ngữ danh từ/đại từ trong hội thoại tiếng Việt” (Interactional Functions of ...

Xem thêm
Hội thảo khoa học “Một số vấn đề ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”

 18/01/2022 |  0 |  580

Ngày 28/12/2021, Phòng Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam và Đông Nam Á, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “Một số vấn đề ngôn ...

Xem thêm
Hội thảo khoa học: Một số vấn đề nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt

Hội thảo khoa học: Một số vấn đề nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt

 14/01/2022 |  0 |  760

Ngày 27/12/2021, Phòng Ngôn ngữ học Xã hội – Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Một số ...

Xem thêm
Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về ngôn ngữ học ứng dụng”

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về ngôn ngữ học ứng dụng”

 12/01/2022 |  0 |  554

Ngày 23/12/2021, Phòng Ngôn ngữ học Ứng dụng, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức buổi Hội thảo khoa học trực tuyến “Một số vấn đề về ngôn ngữ học ứng dụng”. Tham dư Hội ...

Xem thêm
Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học "Những vấn đề về bảo tồn, luật pháp hóa ngôn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số nhằm ổn định và phát triển bền vững ở các Quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ: Trường hợp Việt Nam"

 25/12/2021 |  0 |  538

Ngày 27/11/2021, trong khuôn khổ đề tài nhà nước: "Tổng hợp các kết quả và đề xuất kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có liên quan về những vấn đề cấp bách ...

Xem thêm
Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề về từ vựng – ngữ pháp"

 04/12/2021 |  0 |  663

Ngày 25/11/2021, Phòng Từ vựng – Ngữ âm – Ngữ pháp, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “Một số vấn đề về ngữ âm  – từ vựng – ...

Xem thêm
Tọa đàm khoa học “Đặc điểm về số lượng từ của trẻ tự kỉ 5 – 6 tuổi”

Tọa đàm khoa học “Đặc điểm về số lượng từ của trẻ tự kỉ 5 – 6 tuổi”

 15/10/2021 |  0 |  578

Ngày 14 tháng 10 năm 2021 Phòng Ngôn ngữ học Ứng dụng, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Đặc điểm về số lượng từ của trẻ ...

Xem thêm
Toạ đàm khoa học “Động ngữ tiếng Việt trong Nam Việt Dương hiệp Tự vị”

Toạ đàm khoa học “Động ngữ tiếng Việt trong Nam Việt Dương hiệp Tự vị”

 09/10/2021 |  0 |  460

Ngày 30/09/2021, Phòng Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt thuộc Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học trực tuyến với chủ đề “Động ngữ tiếng Việt trong Nam ...

Xem thêm
Tọa đàm khoa học: “Nghiên cứu ngữ âm tiếng Mường trong ứng dụng xây dựng hệ thống dịch tự động tiếng Việt ra tiếng Mường”

Tọa đàm khoa học: “Nghiên cứu ngữ âm tiếng Mường trong ứng dụng xây dựng hệ thống dịch tự động tiếng Việt ra tiếng Mường”

 30/09/2021 |  0 |  762

Ngày 20/09/2021, Viện Ngôn ngữ học tổ chức buổi tọa đàm: “Nghiên cứu ngữ âm tiếng Mường trong ứng dụng xây dựng hệ thống dịch tự động tiếng Việt ra tiếng Mường” do TS. Vũ ...

Xem thêm