Khoa học

Tổng kiểm tra tiến độ các đề tài thuộc Chương trình cấp bộ

Tổng kiểm tra tiến độ các đề tài thuộc Chương trình cấp bộ

 21/01/2016 |  0 |  909

Trong những ngày thuộc hạ tuần tháng Tư năm 2010, lãnh đạo Viện Ngôn ngữ học phối hợp cùng lãnh đạo Chương trình NCKH cấp Bộ của Viện đã tiến hành tổng ...

Xem thêm
Tổng kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH của Viện Ngôn ngữ học năm 2010

Tổng kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH của Viện Ngôn ngữ học năm 2010

 21/01/2016 |  0 |  1032

Thực hiện các đề tài NCKH theo đúng các điều khoản kí kết trong Hợp đồng (nội dung khoa học và thời hạn) là điều kiện tiên quyết để Viện KHXXHVN tiếp ...

Xem thêm
Một cái nhìn mới về bản chất của ẩn dụ ( Phần I)

Một cái nhìn mới về bản chất của ẩn dụ ( Phần I)

 21/01/2016 |  0 |  3369

Trong các sách nghiên cứu về ẩn dụ ở trong và ngoài nước, cho đến nay, ẩn dụ thường được coi là phép hay cách thức chuyển đổi tên gọi dựa trên ...

Xem thêm
Một cái nhìn mới về bản chất của ẩn dụ (Phần II)

Một cái nhìn mới về bản chất của ẩn dụ (Phần II)

 21/01/2016 |  0 |  3711

Trong các sách nghiên cứu về ẩn dụ ở trong và ngoài nước, cho đến nay, ẩn dụ thường được coi là phép hay cách thức chuyển đổi tên gọi dựa trên ...

Xem thêm
Tiến độ thực hiện đề tài cấp bộ “Đặc điểm phương ngữ Bắc của tiếng Việt”

Tiến độ thực hiện đề tài cấp bộ “Đặc điểm phương ngữ Bắc của tiếng Việt”

 21/01/2016 |  0 |  1105

Đề tài “Đặc điểm phương ngữ Bắc của tiếng Việt” do PGS. TS.Phạm Văn Hảo làm chủ nhiệm đã kết thúc các đợt điều tra điền dã.

Xem thêm
Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài khoa học

Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài khoa học

 21/01/2016 |  0 |  1047

Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Đoàn công tác kiểm tra tiến độ đề tài cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam do PGS.TS Trần Thị An, Phó trưởng ...

Xem thêm
Đề tài

Đề tài "Khảo sát tiếng nói chữ viết Chăm" đã kết thúc công việc điền dã

 21/01/2016 |  0 |  1001

Đề tài "Khảo sát tiếng nói chữ viết Chăm" do GS.TS Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm đã kết thúc các đợt điền dã, thu thập, xử lí tư tư liệu để ...

Xem thêm
Tiến hành điền dã cho đề tài

Tiến hành điền dã cho đề tài " Bức tranh toàn cảnh các ngôn ngữ ở VN"

 21/01/2016 |  0 |  1019

Xem thêm
Tập huấn điều tra điền dã

Tập huấn điều tra điền dã

 21/01/2016 |  0 |  1189

Triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010, ngày 11 tháng 6 năm 2009, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức Tập huấn về điều tra điền dã và ...

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam"

 21/01/2016 |  0 |  1586

14h ngày 5 tháng 9 năm 2013, Viện Hàn Lâm KHXH VN tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên phát thanh truyền hình phục ...

Xem thêm
Viện Ngôn ngữ học tiến hành nghiệm thu 18 đề tài cấp Viện

Viện Ngôn ngữ học tiến hành nghiệm thu 18 đề tài cấp Viện

 21/01/2016 |  0 |  1617

Ngày 19/8/2013 Viện Ngôn ngữ học đã tiến hành nghiệm thu 18 đề tài cấp Viện 2011-2012. Toàn bộ 18 đề tài cấp Viện đều do các cán bộ trẻ đang là ...

Xem thêm
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên báo viết và báo điện tử phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên báo viết và báo điện tử phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

 21/01/2016 |  0 |  1482

Đề tài "Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên báo viết và báo điện tử phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam" do PGS. TS Phạm Tất ...

Xem thêm
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

 21/01/2016 |  0 |  1866

Ngày 04/01/2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu, khảo sát tình hình sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam, phục vụ ...

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo sát thuật ngữ tiếng Việt, phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo sát thuật ngữ tiếng Việt, phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam”

 21/01/2016 |  0 |  1774

Chiều ngày 17/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, khảo sát thuật ngữ tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng ...

Xem thêm
Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài thuộc chương trình NCKH cấp Bộ

Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài thuộc chương trình NCKH cấp Bộ

 21/01/2016 |  0 |  3210

13h30’ ngày 16/04/2010 Ban Chủ nhiệm chương trình NCKH cấp Bộ đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện và tình hình thu chi của 2 đề tài thuộc chương trình ...

Xem thêm
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

 21/01/2016 |  0 |  1449

Chiều ngày 17/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ hành chính phục vụ cho việc xây dựng ...

Xem thêm