Khoa học

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

 21/01/2016 |  0 |  1941

Ngày 24/12/2012, Viện Ngôn ngữ học tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ quảng cáo phục vụ cho ...

Xem thêm
Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 - 2012

Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 - 2012

 21/01/2016 |  0 |  1587

Ngày 23/11/2012, Viện Ngôn ngữ học tổ chức nghiệm thu đề tài “Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với dân cư sử dụng các ngôn ngữ nhóm Chăm ở Việt ...

Xem thêm
Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

 21/01/2016 |  0 |  1681

Ngày 4/12/2012, Viện Ngôn ngữ học tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” do TS ...

Xem thêm
Họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 - 2012

Họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 - 2012

 21/01/2016 |  0 |  1485

Ngày 16/11/2012, Viện Ngôn ngữ học tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, khảo sát tình hình sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam phục vụ cho ...

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

 21/01/2016 |  0 |  1662

Sáng ngày 10/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo sát thái độ ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu ...

Xem thêm
Họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ hành chính tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật Ngôn ngữ ở Việt Nam”

Họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ hành chính tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật Ngôn ngữ ở Việt Nam”

 21/01/2016 |  0 |  1464

Ngày 13/11/2012, Viện Ngôn ngữ học tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, khảo sát thuật ngữ tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật ...

Xem thêm
Xét duyệt đề tài NCKH năm 2013-2014

Xét duyệt đề tài NCKH năm 2013-2014

 21/01/2016 |  0 |  1401

Hội đồng KH của Viện Ngôn ngữ học đã họp xem xét và thông qua Danh sách đề tài NCKH cấp Bộ và cấp viện 2013-1014 để trình Viện KHXH VN.

Xem thêm
6 tháng cuối năm 2011: Gánh nặng công việc của cả năm

6 tháng cuối năm 2011: Gánh nặng công việc của cả năm

 21/01/2016 |  0 |  1379

6 tháng cuối năm là thời gian chính thức triển khai chương trình NCKH cấp Bộ 2011-2012 với 09 đề tài cấp Bộ, 01 nhiệm vụ trọng điểm, 02 báo cáo thường ...

Xem thêm
Nghiệm thu chương trình NCKH cấp Bộ (2009-2010): Một sự khởi đầu tốt đẹp

Nghiệm thu chương trình NCKH cấp Bộ (2009-2010): Một sự khởi đầu tốt đẹp

 21/01/2016 |  0 |  1134

Với 7/7 phiếu thông qua ở mức xuất sắc, Đề tài "Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngôn ngữ qua các thời kì" do GS.TS Nguyễn ...

Xem thêm
Nghiệm thu chính thức các đề tài NCKH thuộc chương trình cấp bộ 2009-2010

Nghiệm thu chính thức các đề tài NCKH thuộc chương trình cấp bộ 2009-2010

 21/01/2016 |  0 |  1152

Đến nay đã có 5/7 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009 -2010 được nghiệm thu chính thức (còn 02 đề tài đang chờ lịch nghiệm thu).

Xem thêm
Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ

 21/01/2016 |  0 |  1280

Đề tài "Đặc điểm phương ngữ Bắc của tiếng Việt" (2008-2009) do PGS.TS Phạm Văn Hảo làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu chính thức vào ngày 13 tháng 5 năm 2011.

Xem thêm
Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện

Các đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện

 21/01/2016 |  0 |  2182

Viện Ngôn ngữ học đang thực hiện 04 đề tài khoa học cấp Bộ (2008-2009) và Chương trình khoa học cấp Bộ gồm 07 đề tài khoa học (2009-2010)

Xem thêm
Tin về nghiệm thu Đề tài cấp Bộ “Khảo sát ngữ âm tiếng Hà Nội”

Tin về nghiệm thu Đề tài cấp Bộ “Khảo sát ngữ âm tiếng Hà Nội”

 21/01/2016 |  0 |  1340

Đề tài cấp Bộ (2007-2008) "Khảo sát ngữ âm tiếng Hà Nội" do PGS.TS Vũ Kim Bảng làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu  chính thức vào ngày 16 tháng 11 năm 2010.

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài thường niên 2010

Nghiệm thu đề tài thường niên 2010

 21/01/2016 |  0 |  1014

Đề tài thường niên 2010 là đề tài cuối cùng của Chương trình NCKH 2009 -2010 đã được nghiệm thu.

Xem thêm
ĐIỀN DÃ TẠI ĐIỆN BIÊN

ĐIỀN DÃ TẠI ĐIỆN BIÊN

 21/01/2016 |  0 |  1599

Trong những ngày cuối năm Tân Mão, Đoàn điền dã tìm hiểu ý kiến về chương trình phát sóng bằng tiếng Thái, tiếng HMông và việc dạy-học tiếng Thái, tiếng HMông với ...

Xem thêm
CẦN NÓI ĐÚNG VÀ VIẾT ĐÚNG, NÓI HAY VÀ VIẾT HAY...

CẦN NÓI ĐÚNG VÀ VIẾT ĐÚNG, NÓI HAY VÀ VIẾT HAY...

 21/01/2016 |  0 |  3893

Dưới đầu đề " Cần nói đúng và viết đúng, nói hay và viết hay", Báo Văn nghệ của Hội nhà Văn Việt Nam số đặc biệt 35+36, thứ bẩy, 28-8 và ...

Xem thêm