Khoa học

Viện Ngôn ngữ học tiến hành nghiệm thu 18 đề tài cấp Viện

Viện Ngôn ngữ học tiến hành nghiệm thu 18 đề tài cấp Viện

 21/01/2016 |  0 |  1772

Ngày 19/8/2013 Viện Ngôn ngữ học đã tiến hành nghiệm thu 18 đề tài cấp Viện 2011-2012. Toàn bộ 18 đề tài cấp Viện đều do các cán bộ trẻ đang là ...

Xem thêm
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên báo viết và báo điện tử phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên báo viết và báo điện tử phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

 21/01/2016 |  0 |  1617

Đề tài "Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên báo viết và báo điện tử phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam" do PGS. TS Phạm Tất ...

Xem thêm
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

 21/01/2016 |  0 |  2021

Ngày 04/01/2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu, khảo sát tình hình sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam, phục vụ ...

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo sát thuật ngữ tiếng Việt, phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo sát thuật ngữ tiếng Việt, phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam”

 21/01/2016 |  0 |  1942

Chiều ngày 17/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, khảo sát thuật ngữ tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng ...

Xem thêm
Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài thuộc chương trình NCKH cấp Bộ

Kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài thuộc chương trình NCKH cấp Bộ

 21/01/2016 |  0 |  3356

13h30’ ngày 16/04/2010 Ban Chủ nhiệm chương trình NCKH cấp Bộ đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện và tình hình thu chi của 2 đề tài thuộc chương trình ...

Xem thêm
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

 21/01/2016 |  0 |  1596

Chiều ngày 17/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ hành chính phục vụ cho việc xây dựng ...

Xem thêm
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

 21/01/2016 |  0 |  2139

Ngày 24/12/2012, Viện Ngôn ngữ học tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ quảng cáo phục vụ cho ...

Xem thêm
Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 - 2012

Họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 - 2012

 21/01/2016 |  0 |  1736

Ngày 23/11/2012, Viện Ngôn ngữ học tổ chức nghiệm thu đề tài “Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với dân cư sử dụng các ngôn ngữ nhóm Chăm ở Việt ...

Xem thêm
Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

 21/01/2016 |  0 |  1898

Ngày 4/12/2012, Viện Ngôn ngữ học tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” do TS ...

Xem thêm
Họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 - 2012

Họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 - 2012

 21/01/2016 |  0 |  1634

Ngày 16/11/2012, Viện Ngôn ngữ học tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, khảo sát tình hình sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam phục vụ cho ...

Xem thêm
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học 2011 – 2012

 21/01/2016 |  0 |  1817

Sáng ngày 10/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo sát thái độ ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu ...

Xem thêm
Họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ hành chính tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật Ngôn ngữ ở Việt Nam”

Họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ hành chính tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật Ngôn ngữ ở Việt Nam”

 21/01/2016 |  0 |  1606

Ngày 13/11/2012, Viện Ngôn ngữ học tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, khảo sát thuật ngữ tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật ...

Xem thêm
Xét duyệt đề tài NCKH năm 2013-2014

Xét duyệt đề tài NCKH năm 2013-2014

 21/01/2016 |  0 |  1541

Hội đồng KH của Viện Ngôn ngữ học đã họp xem xét và thông qua Danh sách đề tài NCKH cấp Bộ và cấp viện 2013-1014 để trình Viện KHXH VN.

Xem thêm
6 tháng cuối năm 2011: Gánh nặng công việc của cả năm

6 tháng cuối năm 2011: Gánh nặng công việc của cả năm

 21/01/2016 |  0 |  1551

6 tháng cuối năm là thời gian chính thức triển khai chương trình NCKH cấp Bộ 2011-2012 với 09 đề tài cấp Bộ, 01 nhiệm vụ trọng điểm, 02 báo cáo thường ...

Xem thêm
Nghiệm thu chương trình NCKH cấp Bộ (2009-2010): Một sự khởi đầu tốt đẹp

Nghiệm thu chương trình NCKH cấp Bộ (2009-2010): Một sự khởi đầu tốt đẹp

 21/01/2016 |  0 |  1290

Với 7/7 phiếu thông qua ở mức xuất sắc, Đề tài "Chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngôn ngữ qua các thời kì" do GS.TS Nguyễn ...

Xem thêm
Nghiệm thu chính thức các đề tài NCKH thuộc chương trình cấp bộ 2009-2010

Nghiệm thu chính thức các đề tài NCKH thuộc chương trình cấp bộ 2009-2010

 21/01/2016 |  0 |  1304

Đến nay đã có 5/7 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009 -2010 được nghiệm thu chính thức (còn 02 đề tài đang chờ lịch nghiệm thu).

Xem thêm