Đào tạo

THÔNG BÁO : triệu tập NCS học chuyên đề tiến sĩ

THÔNG BÁO : triệu tập NCS học chuyên đề tiến sĩ

 21/01/2016 |  0 |  1724

Xem thêm
20 NĂM TRUNG TÂM PHỔ BIẾN VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ: GIỚI THIỆU WEBSITE CỦA TRUNG TÂM

20 NĂM TRUNG TÂM PHỔ BIẾN VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ: GIỚI THIỆU WEBSITE CỦA TRUNG TÂM

 21/01/2016 |  0 |  1794

Nhân dịp 20 năm thành lập, Trung tâm Phổ biến và giảng dạy ngôn ngữ của Viện Ngôn ngữ học đã  tổ chức họp mặt và giới thiệu  Website của Trung tâm: http://tgn.edu.vn

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về ngôn ngữ học nhân chủng

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về ngôn ngữ học nhân chủng

 21/01/2016 |  0 |  2588

Dưới sự hướng dẫn của GS.TS Nguyễn Văn Khang, NCS Trần Thị Hồng Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học Nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt ...

Xem thêm
NCS LÊ MINH HÀ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

NCS LÊ MINH HÀ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 21/01/2016 |  0 |  2571

Tính đến tháng 11/2011 NCS Lê Minh Hà là NCS thứ 5 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học Viện trong năm 2011, và là 1 trong 2 NCS ...

Xem thêm
Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011

 21/01/2016 |  0 |  1617

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã công bố hướng dẫn cách tính điểm bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong việc xét công nhận đạt tiêu ...

Xem thêm
DANH SÁCH NCS ĐANG THỰC HIỆN LUẬN ÁN

DANH SÁCH NCS ĐANG THỰC HIỆN LUẬN ÁN

 21/01/2016 |  0 |  2666

Danh sách này cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về tình hình đào tạo NCS  ngôn ngữ học hiện nay tại Học Viện Khoa học xã hội trong đó nhiệm vụ ...

Xem thêm
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về từ đa nghĩa từ vựng trong tiếng Việt

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về từ đa nghĩa từ vựng trong tiếng Việt

 21/01/2016 |  0 |  1394

Dưới sự hướng dẫn khoa học của tập thể hướng dẫn khoa học là GS.TS Lê Quang Thiêm và TS. Nguyễn Thị Trung Thành, NCS Phan Thị Nguyệt Hoa đã bảo vệ ...

Xem thêm
HỌP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

HỌP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

 21/01/2016 |  0 |  2760

Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học đã họp thẩm định, xét , bỏ phiếu kín và thông qua danh sách chức danh Giáo sư, Phó giáo sư  ngôn ...

Xem thêm
Làm việc với nghiên cứu sinh vừa trúng tuyển năm 2010

Làm việc với nghiên cứu sinh vừa trúng tuyển năm 2010

 21/01/2016 |  0 |  1021

 Với việc bổ sung thêm 5 người trúng tuyển, NCS ngôn ngữ học năm 2010 là 20  nguời.

Xem thêm
Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học

Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học

 21/01/2016 |  0 |  1826

Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho đợt xét phong chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011, bao gồm hai nội dung: tính điểm các công trình khoa học và bổ ...

Xem thêm
NCS Nguyễn Hoàng Yến bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học

NCS Nguyễn Hoàng Yến bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học

 21/01/2016 |  0 |  1647

Với kết quả 5/6 xuất sắc, NCS Nguyễn Hoàng Yến  (khoá 2006-2010) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngôn ngữ học về đề tài "Truyện cười dân gian dưới ...

Xem thêm
Nghiên cứu sinh các khoá nghe giảng chuyên đề tiến sĩ

Nghiên cứu sinh các khoá nghe giảng chuyên đề tiến sĩ

 21/01/2016 |  0 |  1270

Tại Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, từ ngày 20 đến ngày 26.6.2011, 43 nghiên cứu sinh thuộc các khoá được tập trung thành ...

Xem thêm
Bảo vệ Đề cương chi tiết luận án tiến sĩ

Bảo vệ Đề cương chi tiết luận án tiến sĩ

 21/01/2016 |  0 |  1316

8.30 thứ năm ngày 24.2.2011, NCS Mai Thị Loan bảo vệ đề cương chi tiết Luận án TS tại Hội trường Viện Ngôn ngữ học

Xem thêm
Danh sách NCS đang thực hiện luận án

Danh sách NCS đang thực hiện luận án

 21/01/2016 |  0 |  1238

Danh sách NCS đang thực hiện luận án tại Viện Ngôn ngữ học gồm các thông tin: họ và tên, khoá học,  số quyết định, tên đề tài và thời hạn thực ...

Xem thêm
Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Ngôn ngữ học (1978-2009)

Danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Ngôn ngữ học (1978-2009)

 21/01/2016 |  0 |  2095

Ngày 20 tháng 6 năm 1978, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã kí quyết định 336/TTg công nhận Viện Ngôn ngữ học là cơ sở đào tạo ...

Xem thêm
Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ học

Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ học

 21/01/2016 |  0 |  1936

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số  5536/QĐ-BGDĐT cho phép  đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ học trình độ thạc sĩ

Xem thêm