Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Tạ Quang Tùng

17/07/2020 | 3974
TS. Tạ Quang Tùng

Ngày sinh: 07/ 03/ 1991 - Tại Hà Nội

Phòng ban: Nghiên cứu Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0968707371 - 04 37627786

Email: quangtung7391@gmail.com; tunglinguist@gmail.com; tungtq.il@vass.gov.vn

A. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC CHỨC DANH KHOA HỌC

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học KHXH & NV - ĐHQG HN Ngôn ngữ học 2013
Thạc sĩ Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Ngôn ngữ học 2016
Tiến sĩ Học viện KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Ngôn ngữ học 2020

Ngoại ngữ:                          1. Anh               Mức độ sử dụng: C1
B. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
8/ 2013 - 11/ 2103 Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam Biên tập viên
12/ 2014 - 6/ 2015 Công ty dịch vụ CNTT Naiscorp Làm từ điển mạng tại phòng dữ liệu công ty
10/ 2015 đến nay Viện Ngôn ngữ học Nghiên cứu khoa học tại Phòng Nghiên cứu Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

C. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” năm 2011 cấp ĐHQG Hà Nội;
- Giấy khen “Sinh viên Giỏi” của Hiệu trưởng năm học 2011 - 2012;
- Giấy khen “Sinh viên Giỏi” của Hiệu trưởng năm học 2012 - 2013;
- Học bổng Chung soo năm 2011 - 2012;
- Học bổng Chung soo năm 2012 - 2013;
- Thủ khoa tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ học năm 2013.
- Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Khoa học Xã hội, chuyên ngành Ngôn ngữ học năm 2016.
D. THAM GIA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 
E. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

STT Tên công trình
 
Nơi công bố
 
Năm công bố
Tác giả hoặc
đồng tác giả
1 “Về các địa danh lịch sử - văn hóa xứ Huế” Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống 2010 tác giả
2 “Câu trong truyện “Hiu hiu gió bấc” và “Cũ xưa”” Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc.
 
2012 tác giả
3 “Các từ ngữ chỉ động vật và thực vật (Trong ca dao hài hước của người Việt)” Tạp chí  Từ điển học và Bách khoa thư 2013 tác giả
4 “Ngôn ngữ cử chỉ trên khuôn mặt qua tác phẩm “Bão biển”” Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống 2013 tác giả
5 “Đặc điểm từ âm vị học tiếng Khơ mú (trên cơ sở phân tích bằng máy tính)” Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc 2013 tác giả
6 “Một số đặc điểm của tiếng Khơ mú ở Tây Bắc Việt Nam” Hội thảo khoa học quốc gia “Ngôn ngữ và văn học vùng Tây Bắc” 2013 tác giả
7 Xroi Kool (Tiếng Cor) Quảng Nam 2014 đồng tác giả
8 Ngữ pháp tiếng Cor Quảng Nam 2014 đồng tác giả
9 Ngữ vựng Việt - Cor, Cor - Việt Quảng Nam 2014 đồng tác giả
10 Từ điển Êđê - Việt Nxb Giáo dục Việt Nam 2015 đồng tác giả
11 Hệ thống ngữ âm tiếng Kháng (trên cơ sở cứ liệu phân tích bằng máy tính) T/c Ngôn ngữ và đời sống 2016 tác giả
12 Ngôn ngữ cử chỉ trên khuôn mặt qua tác phẩm Bão biển của Chu Văn Hội thảo Ngôn ngữ học tại Quảng Bình 2016 tác giả

F. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐÃ CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA

Tên đề tài/ đề án,
dự án, nhiệm vụ khác
đã tham gia
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (giai đoạn 2) 1/2012 đến hết 12/2014 Đề tài độc lập Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy-học tiếng Co cho cán bộ, công chức (người Kinh) công tác tại huyện Trà Bồng và huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi 10/2014 đến 3/2016 Đề tài độc lập Đã nghiệm thu
Hướng tới biên soạn Bách khoa thư về văn hóa các dân tộc ở Việt Nam 1/2015 đến hết 12/2016 Đề tài độc lập Đang thực hiện
Bách khoa thư các ngôn ngữ Việt cổ ở Việt Nam 2015 - 2016 Chương trình hợp tác nghiên cứu Nga – Việt Đang tiến hành

F. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam;
Ngữ âm học;
Ngữ pháp học;
Từ vựng học;
Loại hình học;
Ngôn ngữ học lịch sử;
Ngôn ngữ học xã hội


Nhân sự khác