Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

GS.TS Nguyễn Văn Hiệp

11/11/2021 | 16699
GS.TS Nguyễn Văn Hiệp

Ngày sinh: 1964 - tại Huế

Phòng ban: Quản lý

Chức vụ: Viện trưởng

Học hàm: Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0904763131

Email: nvhseoul@gmail.com

GS.TS NGUYỄN VĂN HIỆP
Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học từ năm 2012

 
Nguyên là cán bộ giảng dạy, Phó chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, GS.TS Nguyễn Văn Hiệp được điều động về công tác tại Viện Ngôn ngữ học giữ chức vụ Viện trưởng.
 
A. Quá trình đào tạo:
        1982: Tốt nghiệp phổ thông trung học, ở Huế.
         * Thành tích ở bậc phổ thông:
             1979: Giải nhì (giải cao nhất, vì không có giải nhất) kì thi học sinh giỏi toàn quốc, bậc Trung học cơ sở, môn Văn.
             1981: Giải nhất kì thi Ô-lem-pic tiếng Nga của tỉnh Bình Trị Thiên.
             1982: Giải nhì (giải cao nhất, vì không có giải nhất) kì thi học sinh giỏi toàn quốc, bậc Trung học phổ thông, môn Văn. Học sinh giỏi toàn diện 7 năm liền ở Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.
             1986: Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Ngôn ngữ học.
          * Thành tích ở bậc đại học:
             1983: Giải nhất kì thi Ô-lem-pic tiếng Nga lần thứ nhất của sinh viên các trường đại học thủ đô.
             1987: Được làm chuyển tiếp nghiên cứu sinh khóa 1987-1992, dưới sự hướng dẫn của GS Nguyễn Tài Cẩn và GS Nguyễn Minh Thuyết.
             1992: Bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ học lí thuyết và ứng dụng.
B. Quá trình hoạt động
     1.Hoạt động chung
      - Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội
      - Trưởng ban biên tập Ban Khoa học xã hội của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội (kiêm nhiệm)
      - Phó chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ học, Đại học KHXH&NV Hà Nội.
      - Phó viện trưởng Viện Ngôn ngữ học (từ tháng 2/2012)
      - Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học (từ tháng 12 / 2012)
      - Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học xã hội (Kiêm nhiệm, từ 2014 đến nay)
      - Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở của Học viện KHXH từ 2014 đến nay (Thư ký Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học, nhiệm kỳ 2014-2019,  Phó chủ tịch Hội đồng GS ngành Ngôn ngữ học năm 2019- 2020)

     2.Học hàm
         2002: Phó giáo sư (là một trong hai Phó giáo sư trẻ nhất được phong của năm 2002).
         2010: Giáo sư (là một trong hai Giáo sư trẻ nhất được phong của năm 2010).
      3.Thỉnh giảng và nghiên cứu ở nước ngoài
         1996: Phó giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Paris 7, Pháp (học kì 2)
         1999: Nghiên cứu theo chương trình Post-Doc của Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUPELF-UREF) tại Đại học Paris 7, Pháp
         2003-2004: Nghiên cứu theo chương trình Visiting Sholar của Quỹ Cao học Hàn Quốc (KFAF) tại Đại học ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc.
         2005: Nghiên cứu và giảng dạy một học kỳ tại Đại học Paris 7, Pháp, chức danh Phó giáo sư.
         2006: Nghiên cứu và giảng dạy một học kỳ tại Đại học Paris 7, Pháp, chức danh Phó giáo sư.
         7/2007: Giảng dạy tại Đại học Paris 7, Pháp, chức danh Giáo sư.
         9/2007-2/2008: Giảng dạy tại Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc, chức danh Giáo sư.
         9/2008-9/2010: Giảng dạy tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk, chức danh Giáo sư.
     4. Khả năng ngoại ngữ
       Có thể sử dụng 3 ngoại ngữ Nga, Anh, Pháp. Trong đó tiếng Anh là tốt nhất, có thể viết bài, trình bày ở Hội nghị quốc tế (đã giảng dạy một số môn học bằng tiếng Anh ở Trường Đại học KHXH&NV theo Chương trình Nhiệm vụ chiến lược, đã giảng dạy bằng tiếng Anh môn Ngôn ngữ học đại cương cho Cao học Ngôn ngữ Anh ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Quy Nhơn).
      Đã dịch và tham gia dịch 3 chuyên luận ngôn ngữ học và một tài liệu tham khảo từ tiếng Anh ra tiếng Việt, chịu trách nhiệm thẩm định Từ điển Anh-Việt của Nxb Oxford.
      5. Đào tạo nghiên cứu sinh
     Đã hướng dẫn 21 luận án tiến sĩ bảo vệ thành công .
     6. Giải thưỏng khoa học và kỷ niệm chương
          * Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu hàng năm của Đại học Quốc gia Hà Nội: Công trình được giải thưởng: “Cú pháp tiếng Việt” 2011. 
          * Kỷ niệm chương về Đóng góp cho sự phát triển các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, do Ủy ban Dân tộc trao tặng 2015.
          * Bằng khen Thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, do Chủ tịch Viện HL Khoa học xã hội VN trao tặng 2014.
 
C.Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tổng hợp các kết quả nghiên cứu và đề xuất kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có liên quan về những vấn đề cấp bách để bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc của ngôn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số 2019-2021 Đề tài cấp Nhà nước Chủ nhiệm
2 Xác lập cơ sở lí thuyết cho việc biên soạn cú pháp tiếng Việt 2019-2020 Đề tài cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
(đã nghiệm thu: đạt loại xuất sắc)
3 Miêu tả thành phần tình thái trong cấu trúc câu tiếng Việt từ cách tiếp cận của ngữ pháp chức năng hệ thống 2018 Đề tài KH cấp cơ sở (Viện Ngôn ngữ học) Chủ nhiệm đề tài
(đã nghiệm thu: đạt loại xuất sắc)
4 Cấu trúc cú pháp của câu nhìn từ góc độ cấu trúc ý niệm 2017 Đề tài KH cấp cơ sở (Viện Ngôn ngữ học) Chủ nhiệm đề tài
(đã nghiệm thu: đạt loại xuất sắc)
5 Một cách tiếp cận mới để miêu tả cú pháp tiếng Việt (cách tiếp cận của ngôn ngữ học tri nhận) 2016 Đề tài KH cấp cơ sở (Viện Ngôn ngữ học) Chủ nhiệm đề tài
(đã nghiệm thu: đạt loại xuất sắc)
6   Cú pháp tiếng Việt từ quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận 2015 Đề tài cấp cơ sở (Viện Ngôn ngữ học) Chủ nhiệm đề tài
(đã nghiệm thu: đạt loại xuất sắc)
7 Một số vấn đề mới trong giữ gìn và phát triển tiếng Việt 2012-2014 Cấp Bộ (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) Chủ nhiệm dề tài
(đã nghiệm thu: đạt loại xuất sắc)
8 Một số vấn đề về ngữ nghĩa học tri nhận (trên cứ liệu tiếng Việt) 2011-2014 Cấp Đại học Quốc gia Hà Nội Chủ nhiệm đề tài
(đã nghiệm thu: đạt loại xuất sắc)
9 Miêu tả ngữ pháp tiếng Việt theo quan điểm của ngữ pháp ngữ nghĩa 2006-2008 Cấp Đại học Quốc gia Hà Nội Chủ nhiệm dề tài
(đã nghiệm thu: đạt loại xuất sắc)
10 Tiếp cận ngữ pháp tiếng Việt trên cơ sở ngữ nghĩa” 2002-2004 Cấp Đại học Quốc gia Hà Nội Chủ nhiệm dề tài
(đã nghiệm thu: đạt loại xuất sắc)
11 Ngữ nghĩa - ngữ dụng các tiểu từ tình thái trong tiếng Việt” 1997-1999 Cấp Đại học Quốc gia Hà Nội Đồng chủ nhiệm đề tài
(đã nghiệm thu: đạt loại xuất sắc)

 
D. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
 

 
TT
 
Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 On the study of grammar in Vietnam 2021 XXXIVèmes Journées de Linguistique d’Asie Orientale 34th Paris Meeting on East Asian Linguistics 7-9 juillet 2021/July 7th - 9th 2021 (online)
2 Heteroglossia: another SFG-Based Approach to Treatment of Word Order as a Means for Expressing Modality in Vietnamese 2020 VNU JOURNAL OF FOREIGN STUDIES Vol.36, No.4
3 Cấu trúc câu từ góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận 2020 Tạp chí Khoa học, Viện Đại học Mở Hà Nội, số tháng 8
4 Behaine - Taberd dictionaries as foundation  of Quoc Ngu's spelling and writing”, 2020 (Đồng tác giả) Số tiếng Anh, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Đà Nẵng, số tháng 11
5 Word order in Vietnamese language from the viewpoint of Cognitive Linguistics: Some applications in teaching Vietnamese for foreigners”
 
11/2019 Báo cáo đọc tại Hội thảo quốc tế Việt-Đài, tổ chức tại Đại học Thành Công, Đài Loan, tháng 11/2019.
6 Proposals for the reform of Quốc ngữ from the early 19th century to the present – linguistic problems. 10/2019
(Đồng tác giả)
Báo cáo đọc tại Hội thảo quốc tế về Chữ Quốc ngữ, do Santa Casa tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha, tháng 10/ 2019.
7 Nghiên cứu quán ngữ tình thái
từ cách tiếp cận dị thanh
 
7/2019 Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam
8 Trật tự từ trong tiếng Việt từ góc nhìn của ngữ pháp chức năng hệ
thống như là phương tiện biểu đạt tình thái
6/2019

Đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc "Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển", do Hội Ngôn ngữ học và Đại học Thủ Dầu Một tổ chức 6/2019

9 Các tiểu từ tình thái cuối câu trong tiếng Việt nhìn từ góc độ “dị thanh” 2018 Đăng toàn văn trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học Việt Nam-những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế”, do Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Viện Ngôn ngữ học phối hợp tổ chức.Nxb Thông tin và Truyền thông, tháng 12/ 2018
10 Bước đầu xem xét vấn đề THÌ của câu theo ngữ pháp tri nhận: CHIỀU KÍCH THỜI GIAN CỦA SỰ TÌNH 2018 Tạp chí Ngôn ngữ, số 5/2018
11 Định ngữ câu tiếng Việt nhìn từ góc độ ngữ pháp tri nhận 2018 Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, Số 1/2018
12 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông đại chúng 2017 Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, Số 1/2017
13 Chữ Quốc ngữ nhìn từ góc độ loại hình học chữ viết 2017 In trong “Chữ Quốc ngữ-Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam”. Nxb Đại học Quốc gia Tp HCM, 7/2017.
14 Vietnamese Linguistics over 30 Years of Renovation and Development
Phiên bản tiếng Anh của bài “Ngôn ngữ học Việt Nam 30 đổi mới và phát triển” (Tạp chí Ngôn ngữ, số 8+9/2015)
2016 Tạp chí Journal of Vietnam Social Sciences, Số 4/2016
15 Vì sao chữ Quốc ngữ thành công ở Việt Nam? 2016 Đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ”, tháng 8/2016.
16 Hướng tới việc biên soạn một cuốn ngữ pháp tiếng Việt mới góp phần vào việc giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt 2016 Đăng toàn văn trong Kỷ yếu “Hội thảo quốc gia về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ”. Nxb Khoa học xã hội.
17 Ngôn ngữ học Việt Nam 30 đổi mới và phát triển 2015 Tạp chí Ngôn ngữ, Số 8+9/2015
18 Automatic detection of problematic rules in Vietnamese Treebank 2015
(đồng tác giả)
Bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế RIVE 2015, được đưa vào IEEE Xplore thuộc dữ liệu Scopus, Link:
https://ieeexplore.ieee.org/document/7049867/metrics#metrics
19 Vietnamese treebank construction and entropy-based error detection 2015
(đồng tác giả)
Tạp chí ISI: “Language Resources and Evaluation” Springer Science, Dordeccht 2015, Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10579-015-9308-5
20 Ngôn ngữ học Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển 9/2015 Tạp chí Ngôn ngữ
Số 8+9/2015
21 Một số vấn đề mới trong giữ gìn và phát triển tiếng Việt 8/2015 Việt Nam học- Những phương diện văn hóa truyền thống. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 2015, Nxb Khoa học Xã hội
22 Ngôn ngữ giới trẻ hiện nay nhìn từ quan điểm của một số lí thuyết ngôn ngữ học hiện đại 2015 Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
Số 6/2015
23 Ngữ pháp tạo sinh và việc đánh giá hiện tượng ngôn ngữ "phi chuẩn" của lớp trẻ hiện nay 2015 Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư
Số 1/2015
24 Ngữ pháp chức năng hệ thống và  đánh giá ngôn ngữ "phi chuẩn" của giới trẻ hiện nay theo quan điểm của ngữ pháp chức năng hệ thống 2015 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
Số 1/2015
25 Some urgent issues in studying the languages of ethnic minorities in Vietnam 16-19 Sept. 2014 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, do Viện Ngôn ngữ học Nga tổ chức. Moscow, Nga
 
26 "Đây đi đây đây": Vai trò của trật tự từ đối với việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 11/2014 Đăng toàn văn trong Ký yêu hội thảo khoa học, Trường Đại học Hà Nội
27 Tổng quan về mạng từ tiếng Việt      2014
(đồng tác giả)
Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư
Số 7/2014
28 Thực trạng sử dụng tiếng Việt “phi chuẩn” của giới trẻ hiện nay nhìn từ góc độ ngôn ngữ học xã hội      2014
(đồng tác giả)
Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
Số 5/2014
29 Về những kết hợp lạ, bất ngờ trong ngôn ngữ giới trẻ hiện nay 2014
(đồng tác giả)
Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư
Số 3/2014
30 Hiện tượng tiếng Việt biến âm về lời nói và chữ viết trong ngôn ngữ một bộ phận giới trẻ hiện nay (nghiên cứu trường hợp các phụ âm đầu) 2014
(đồng tác giả)
Tạp chí Lí luận chính trị &Truyền thông
Số 6/2014
31 Vấn đề phiên âm tên riêng tiếng nước ngoài 2013 Tạp chí Lí luận chính trị &Truyền thông
Số 1+2/2013
32 Semantics of RA and VAO in Vietnamese from viewpoint of Embodiment (Ngữ nghĩa của RA, VÀO  trong tiếng Việt nhìn từ góc độ nghiệm thân) 5/2013 Đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, tại National Cheng Kung University
33 Transformation and Structure Diagnostics Used in Studying Syntax of Vietnamese 2013 Journal of Humanities and Social Sciences, Udon Thani Rajabhat University, Thailand
No 10/2013
34 Môn ngữ văn hướng tới bộ đánh giá năng lực Bloom 12/ 2012 Đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về sách giáo khoa Ngữ văn, tổ chức tại Đại học Sư phạm Huế, Tháng 12/2012
35 Ngữ nghĩa của RA trong tiếng Việt nhìn từ góc độ nghiệm thân 12/2012 Đăng trong sách “Những vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”, Nxb Thông tin và Truyền thông
36  On a classification of discourse markers in Vietnamese (Về một cách phân loại các chỉ tố liên kết văn bản trong tiếng Việt) 12/2011 Đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về nghiên cứu ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Việt, tổ chức tại Guangxi University of Minority Languages
37 Về chủ ngữ giả trong tiếng Việt 11/2011
(đồng tác giả)
 Tạp chí Ngôn ngữ
38 Bổ ngữ giả và định ngữ biểu cảm trong tiếng Việt 5/2010 Tạp chí Ngôn ngữ
39 Câu đặc biệt trong tiếng Việt từ góc độ lí thuyết điển mẫu
 
2010  Tạp chí Ngôn ngữ
40 Về một số giải pháp miêu tả kết học của câu 11/2009 Tạp chí Ngôn ngữ
41 The History of Approaches in Describing Vietnamese Syntax 2009 Journal of the Research Institute for World Languages, OsakaUniversity, Link: https://pdfs.semanticscholar.org/4ec6/6487dd30004dc46b0b6fd3d143df380840f6.pdf
42 Building a Large Syntactically-Annotated Corpus of Vietnamese 8/2009
(đồng tác giả)
Báo cáo tại Hội thảo quốc tế về ngôn ngữ học máy tính. Held in conjunction with ACL-IJCNLP Singapore, Link: https://www.aclweb.org/anthology/W09-3035.pdf
 
43 The expression of modality in Vietnamese 2008 Cahiers d’etudes vietnamiennes, University Paris 7 Denis Diderot.
44  Differences in Expressing Modality in the three Major Dialects of Vietnamese (Những khác biệt trong phương tiện biểu hiện nghĩa tình thái của ba miền phương ngữ tiếng Việt) 2008 Southeast Asia Journal. HankukUniversity of Foreign Languages
45 Những cơ sở ngữ nghĩa cho việc miêu tả cấu trúc câu tiếng Việt 2008 In trong sách: “Ngữ pháp tiếng Việt- Những vấn đề lí luận”. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội
46 Một số phạm trù tình thái chủ yếu trong ngôn ngữ
 
2007 Tạp chí Ngôn ngữ
47 Những kinh nghiệm về chính sách ngôn ngữ ở Australia 2007 Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội
48 Nghĩa chủ đề và những cách tiếp cận về nghĩa chủ đề
 
2006 Tạp chí Ngôn ngữ
49 Cấu trúc vị từ-tham thể và nghĩa miêu tả của câu 2006 Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội
50 Về hàm ngôn qui ước (trên tư liệu tiếng Việt)
 
2006 Tạp chí Ngôn ngữ
51 Tiểu từ tình thái cuối câu tiếng Việt và chiến lược lịch sự 2005 In toàn văn trong Proceedings of the 6thPAN-ASIATIC international symposium on linguistics. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
52 Về một khía cạnh phát triển của tiếng Việt (Thể hiện qua hiện tượng ngữ pháp hóa hình thành một số tiểu từ tình thái cuối câu) 2004 Tạp chí Ngôn ngữ
53 Ngôn ngữ văn học thế kỉ XX: bước đầu khảo sát sự hình thành câu văn trong văn xuôi tiếng Việt hiện đại”.  2004
(đồng tác giả)
In trong sách “Văn học Việt Nam thế kỷ 20”, Phan Cự Đệ chủ biên, Nxb Giáo dục 2004, trang 878-898.
54 Cấu trúc câu tiếng Việt nhìn từ góc độ ngữ nghĩa 2/2003 Tạp chí Ngôn ngữ
55 Khái niệm tình thái trong ngôn ngữ học
 
7/2003
(đồng tác giả)
Tạp chí Ngôn ngữ
56 Khái niệm tình thái trong ngôn ngữ học (tiếp theo) 8/2003
(đồng tác giả)
Tạp chí Ngôn ngữ
57  Semantic bases for describing the structure of sentences in Vietnamese 12/2003 Báo cáo tại Hội thảo về Việt Nam học, Hankuk University of Foreign Studies
58 Vài nét về lịch sử nghiên cứu cú pháp tiếng Việt
 
2002 Tạp chí Ngôn ngữ
59 An experiment of investigating syntactic behavior of Nouns and Verbs in Vietnamese in terms of Iconicity
 
2002 Journal of Science, VNU, No 1 E (in English)
60 Về một khía cạnh phân tích tầm tác động tình thái
 
2001 Tạp chí Ngôn ngữ
61 Hướng đến một cách miêu tả và phân loại các tiểu từ tình thái cuối câu tiếng Việt
 
2001 Tạp chí Ngôn ngữ
62 Một thử nghiệm về vai trò của ngữ nghĩa trong phân tích cú pháp (biểu hiện qua phân tích các nội dung tình thái của câu) 2000 Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội
63 Xác lập một khung miêu tả cho các tiểu từ tình thái của câu tiếng Việt”.  (Establishing a framework for describing final modal particles in Vietnamese) 11/2000 Báo cáo tại Hội thảo quốc tế Pan-Asiatic, TP HCM
64 Bổ ngữ trong hệ thống thành phần câu tiếng Việt 1998 Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội
65 Khởi ngữ và vấn đề nghiên cứu thành phần câu tiếng Việt
 
1997 Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội
66 Về cấu trúc Đề-Thuyết của một kiểu câu tiếng Việt 1996
(đồng tác giả)
Tạp chí Ngôn ngữ
67 Qua tập truyện "Khi người ta trẻ" của Phan Thị Vàng Anh, nghĩ về một xu hướng đổi mới trong ngôn ngữ văn xuôi hiện nay 1996 Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội
68 Đọc sách: “Vị từ hành động tiếng Việt và các tham tố của nó” 1/1996 Tạp chí Ngôn ngữ
69 Tình thái ngữ trong hệ thống thành phần câu tiếng Việt 1995 Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội
70 Tình thái ngữ trong hệ thống thành phần câu tiếng Việt 5/1994 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
71 Các tác tử lô gich-tình thái với vấn đề dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 10/1994 Báo cáo tại Hội thảo quốc tế “Tiếng Việt cho người nước ngoài”, tổ chức tại Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10/1994
72 Một quang cảnh về các thành phần phụ của câu tiếng Việt”. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Số 6/1991, trang 39-45 1991 Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
73 Về khái niệm nòng cốt câu
 
1991
(đồng tác giả)
Tạp chí Ngôn ngữ
74 Bằng phương pháp ngôn ngữ học tiếp tục giám định một số bài thơ chưa rõ là của Nguyễn Trãi hay Nguyễn Bỉnh Khiêm
 
1989 Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
       

E.  Sách tham khảo, giáo trình

Stt Tên sách Mức độ tham gia Nơi xuất bản Năm xuất bản
1 Xác lập cơ sở lí thuyết cho việc biên soạn cú pháp tiếng Việt Tác giả Nxb KHXH 2021
2 “Sociocultural development of languages in polyethnic countries: Russia-Vietnam”. Ed. by Aysa N. Bitkeeva,Vida Yu. Mikhalchenko, Nguyen Van Hiep. Moscow, 2020. 704 p. (In Russ., Eng., Viet.) Đồng chủ biên Moscow 2020
3 Les expressions relatives au corps en Francaise et en Vietnamien
(Thành ngữ Pháp Việt có liên quan đến những bộ phận cơ thể người)
Đồng tác giả Nxb Đại học Sư phạm Tp HCM 2016
4 Cú pháp tiếng Việt Tác giả Nxb Giáo dục 2009
5 Dẫn luận ngôn ngữ học Đồng tác giả Nxb ĐHQG HN 2009
6 Tiếng Việt thực hành A (cho sinh viên các ngành xã hội) Đồng tác giả Nxb Giáo dục 1997
7 Tiếng Việt thực hành B (cho sinh viên các ngành tự nhiên) Đồng tác giả Nxb ĐHQG HN 1996
8 Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp Tác giả Nxb Giáo dục 2008
9 Thành phần câu tiếng Việt Đồng tác giả Nxb ĐHQG HN 1998

 
F. Sách cho trung học cơ sở và trung học phổ thông
 
(1)Trắc nghiệm Ngữ Văn 11
Nxb Giáo dục, 2007 (Đồng tác giả)
(2)Ngữ Văn 11 (Bộ nâng cao)
Nxb Giáo dục, 2007 (Đồng tác giả).
(3)Ngữ Văn 10 (Bộ nâng cao)
Nxb Giáo dục, 2007 (Đồng tác giả).
(4)Tư liệu Ngữ Văn 9
Nxb Giáo dục, 2006 (Đồng tác giả)
(5)Tư liệu Ngữ Văn 8
Nxb Giáo dục, 2004 (Đồng tác giả)
(6)Tư liệu Ngữ Văn 7
Nxb Giáo dục, 2003 Đồng tác giả)
(7)Tư liệu Ngữ Văn 6
Nxb Giáo dục, 2003 (Đồng tác giả)
(8) Ngữ văn 7, tập 2. (Sách giáo viên).
Nxb Giáo dục, 2001 (Đồng tác giả).
(9) Ngữ văn 7, tập 2. (Sách bài tập)
Nxb Giáo dục, 2001 (Đồng tác giả).
 
 G. Sách dịch, thẩm định và hiệu đính
 (1) Ngữ nghĩa học dẫn luận
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Semantics- An Introduction. (Tác giả: John Lyons. Cambridge University Press 1995), Nxb Giáo dục 2006, tái bản 2007, 2008.
 (2) Viết luận án tiến sĩ
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Writing the Doctoral Dissertation (Tác giả: Gordon B. David & Clyde A. Parker. Barron’s Educational Series, INC 1979)
Bản dịch dùng làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Khoa Ngôn ngữ học, Đại học KHXH&NV Hà Nội.
 (3) Dẫn luận Ngôn ngữ học tri nhận.
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Cognitive Linguistics -An Introduction (Tác giả: David Lee, Oxford University Press, 2001), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, dịch chung với Nguyễn Hoàng An.
(4) Thức và tình thái
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Mood and Modality. (Tác giả: Palmer. Cambridge University Press 1986), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, dịch chung với Phan Trang và  Nguyễn Khánh Hà.
(5) Oxford Advanced Learner's Dictionary, ấn bản song ngữ Anh - Việt (chịu trách nhiệm thẩm định), Nxb. Trẻ, Cty Giáo Dục Đại Trường Phát. Link


Nhân sự khác