Tin tức khoa học

Hội thảo khoa học: Một số vấn đề nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt

14/01/2022 | 231


Các bài viết khác

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” (18/1)

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về ngôn ngữ học ứng dụng” (12/1)

Hội thảo khoa học "Những vấn đề về bảo tồn, luật pháp hóa ngôn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số nhằm ổn định và phát triển bền vững ở các Quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ: Trường hợp Việt Nam" (25/12)

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề về từ vựng – ngữ pháp" (4/12)

Tọa đàm khoa học “Đặc điểm về số lượng từ của trẻ tự kỉ 5 – 6 tuổi” (15/10)

Toạ đàm khoa học “Động ngữ tiếng Việt trong Nam Việt Dương hiệp Tự vị” (9/10)

Tọa đàm khoa học: “Nghiên cứu ngữ âm tiếng Mường trong ứng dụng xây dựng hệ thống dịch tự động tiếng Việt ra tiếng Mường” (30/9)

Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề về chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” (22/9)

Tọa đàm khoa học “Hiện tượng phát âm thay thế phụ âm đầu tiếng Việt của trẻ khe hở môi vòm” (18/9)