Tin tức khoa học

TỌA ĐÀM KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ "NGHIÊN CỨU CẮT NGANG VÀ CẮT DỌC KHẢ NĂNG PHÁT ÂM CÁC ÂM LỜI NÓI TRONG ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT CỦA CÁC TRẺ KHIẾM THÍNH Ở HÀ NỘI"

27/08/2022 | 668


Các bài viết khác

TỌA ĐÀM KHOA HỌC "MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI TRONG NGHIÊN CỨU NGỮ ÂM VÀ LỊCH SỬ CÁC NGÔN NGỮ VIETIC" (16/1)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM (20/12)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “MỘT SỐ VẤN ĐỀ BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN CƠ TU, PA CÔ-TÀ ÔI VÀ SÁCH HỌC TIẾNG PA CÔ – TÀ ÔI LỚP 4 VÀ LỚP 5” (20/12)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “PHỤ TỐ TRONG TIẾNG KHƠ MÚ VÀ TIẾNG BHNONG” (16/12)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC XÃ HỘI VÀ PHƯƠNG NGỮ TIẾNG VIỆT” (15/12)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “TỪ NGỮ GỐC VAY MƯỢN GỐC ẤN ÂU TRONG BA CUỐN TỪ ĐIỂN ĐỐI DỊCH THẾ KỶ XVIII-XIX” (15/12)

Hội thảo Khoa học: "Những vấn đề Ngôn ngữ học năm 2023" (2/12)

THÔNG BÁO SỐ 3 HỘI THẢO KHOA HỌC "NHỮNG VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC NĂM 2023" (15/9)

HỘI THẢO KHOA HỌC "MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC XÃ HỘI, PHƯƠNG NGỮ HỌC VÀ LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT" (28/8)